Mangfold i plansmia

Arbeidet i plansmia for Landsbyen mellom elvene i Åfjord går mot slutten.
New Articles

I et internasjonalt miljø rundt bordene på Fosen Fjord Hotel blir nytt sentrum i Åfjord utformet i mange varianter. Med blyanter og skisseblokker fordyper arkitekter og arkitektstudenter fra Kina, India, Australia, Italia, Romania, England og Norge seg i oppgaven.

Anjai, Divea og Arunava fra India jobber konsentrert med tegninger av en innholdsrik landsby med vekt på fortetting, bolyst, fellesskap, brukervennlighet og estetikk.

Mannen i arbeidsgruppa forteller at han er opptatt av å plassere tilbud for flere aldersgrupper innenfor et og samme område.

– Vi prioriterer god tilgjengelighet for alle. Her ser du et område som inneholder eldreboliger. I samme område er det en lekeplass like ved en kafè der mødrene kan drikke kaffe og samtidig holde oppsikt med barna sine. Ikke langt unna er det lagt inn museum og svømmebasseng.

Plansmia i Åfjord er den femte som så langt er initiert i Norge.

Den er ikke en vanlig idedugnad, men en forpliktende prosess, åpen for allmenn medvirkning. Kort sagt en workshop der alle kan komme med innspill. Mange har besøkt smia på Årnes og gitt uttrykk for ønsker og meninger.

Resultatet munner ut i en reguleringsplan som relativt raskt sendes til behandling i kommunen.

I kveld holdes folkemøte med presentasjon av planen og debatt. Forsamlingen inviteres til an avstemning over planen.