Røde Fjær-aksjon

Søndag er aksjonsdag for Lions Røde Fjær innsamlingsaksjon. Pengene skal gå til Norges Blindeforbunds kurssted i Hurdal.
New Articles

Hvert femte år arrangerer Lions-klubbene i Norge innsamlingsaksjon for et veldedig formål. Rissa er den eneste kommunen på Fosen som har en Lions-klubb.

- I år skal pengene gå til Norges blindeforbunds kurssted i Hurdal i Akershus, og på landsbasis har Lions som mål å samle inn 50 millioner kroner i løpet av Røde Fjær-aksjonen som har fått navnet ”Nytt SYN på livet”, sier Harald Sommerseth fra Lions Club i Rissa. Klubben har 19 medlemmer, og i tilegg til dem vil en rekke frivillige medhjelpere utenfor klubben gå med innsamlingsbøsser aksjonsdagen.

- Vi har som mål å besøke alle husstander i Rissa, men vi kan ikke garantere at alle får besøk av en av våre bøssebærere. Vi vil benytte de samme plomberte bøssene som brukes under den årlige TV-aksjonen. Det går også an å gi en gave via vår givertelefon, sier Sommerseth.

Over 30 000 bøssebærere vil banke på dørene hos norske husstander søndag 19. april for å be om en skjerv til blindesaken. Om lag 130 000 nordmenn har betydelige synsproblemer. Norges Blindeforbund har kun 12 000 i sitt register. Avviket mellom disse tallene sier noe om hvor mange som ikke får hjelp. Blindeforbundet mener det offentlige tilbudet til blinde og svaksynte er mangelfullt. Ved Hurdalssenteret har tusenvis av blinde og svaksynte fått muligheten til å lære å mestre livet etter å ha mistet synet. Med penger fra Røde Fjær-aksjonen ønsker Blindeforbundet å utvide aktiviteten ved Hurdalsenteret.