Her er Perle - født 29.mars 2009

Ny firføtt bjugning på Nes
New Articles

Det er Vidar Schanke på Nes som har sendt oss bildet av det nyfødte lamaføllet. Og som en ser av bildet er det forlengst på beina og ute sammen med resten av flokken på Nes.

Wikipedia forteller oss at lama er et kameldyr uten pukkel. Den tilhører gruppen lamaer som igjen er kameldyr.

Lama har vært tamme husdyr i cirka 4 000 år.

Tennene til en lama vokser hele livet, og trenger derfor mye strukturfôr. En lama spiser omtrent alt. Lama er kjent for å spytte, men gjør det bare når det føler seg redd eller truet. Lamaene passer på dyr som er mindre enn seg selv, og passer derfor utmerket for sauebønder. Når en lama er fullvoksen ved treårsalderen kan den bære opptil 40-50 kg. Når den er godt trent kan den gå flere mil per dag. Der mennesker kan gå, kan en lama gå.

Ulla må klippes hvert annet år.

Det er gjort tildels vellykkede eksperimenter også i Norge med å slippe lamaer sammen med saueflokker på beite. Lamaene har lykkes i å forsvare flokken mot rovdyr som gaupe, jerv og bjørn