Pilotprosjekt startet på kysthotellet

Forskningsprosjektet iKyst ble formelt satt i gang ved Ørland Kysthotell denne uka.

Fra venstre. Knut Torsethaugen fra SINTEF, Yngve Olsen fra NTNU, Leif Harald Hansen fra Kysten er klar, og prosjektleder Bjørn Herssoug fra Universitetet i Tromsø. 

New Articles

Prosjektet har fått 24 millioner kroner som skal fordeles over tre år. Det er forskningsmiljøene i Trondheim og Tromsø som i samarbeid med det trønderske kystregionprogrammet Kysten er klar som skal gjennomføre programmet. Målet med prosjektet er blant annet å komme fram til en fornuftig og rasjonell forvaltning av kystressursene gjennom arealplanleggingen. Mange næringer og interesser møtes i kystsonen. Det skal blant annet finnes fram til metoder for å redusere konfliktnivået mellom interessene.