Støtte til gjeting av sau

Osen næringsfondsstyre vedtok onsdag å støtte sauenæringa i Osen med 20.000 kroner til oppsyn av sau på utmarksbeite.

Gaupe. 

New Articles

Det har i de siste år blitt dokumentert betydelige tap av sau på utmarksbeite i Osen, og hovedsynderen ser ut til å være gaupe.

Nord-Fosen er bestemt som kjerneområde for gaupe, noe som medfører at det vil bli en del konflikter mellom husdyrbeite og rovdyr.