Mistenkelig ørnedød

For femte gang er det funnet en død havørn på Harbak i Stoksund.

MYSTERIET rundt ørnedød på Harbak blusser opp igjen. Medregnet funnet i helga har politibetjent Øystein Braseth registrert fem tilfeller siden 2002. 

New Articles

Fuglen som er sendt til Veterinærinstituttet i Trondheim har ingen ytre skader.

– Ørnen som ble funnet i helga er velfødd og ser ut til å ha vært i god form fram til døden inntraff. Vi står overfor nok et akutt og uforklarlig dødsfall for en fredet rovfugl i samme område, sier politibetjent Øystein Braseth ved Åfjord lensmannskontor.

Siden vinteren 2002 er det innenfor kort avstand funnet fem ørner som enten var omkommet, eller så skadet at de måtte avlives.

Samtlige fugler er sendt til obduksjon. Dødsårsaken er ikke fastslått for noen av dem. Det har vært mistanke om forgiftning, uten at dette er slått fast.

– Den som ble funnet nylig skal undersøkes med røntgen, computertopografi og obduseres, sier Braseth. Han synes det er svært påfallende at så mange voksne ørner uten stryker med så å si på samme sted.

– Dette femte tilfellet understreker alvoret i saken. Vi har ikke fått tilsvarende meldinger fra andre kystnære strøk med fast ørnebestand, sier Braseth.De fire første ørnene som omkom ble videresendt til et institutt i Skottland for om mulig å finne dødsårsaken. Politiet har i årenes løp etterlyst resultat av granskingen uten å få svar.

Nylig ble det opplyst at det aldri vil foreligge noe svar. Det skyldes at fryseboksen med de avdøde stoppet på grunn av strømbrudd. Kollapsen på fryseren ble oppdaget etter forholdsvis lang tid. Ørnene var gått i forråtnelse og eventuelle bevis gått tapt.Havørn (filmet i Lofoten) på You Tube: