Kulturpris til Løberg

Ingunn Løberg fikk Åfjord kommunes kulturpris for 2008.
New Articles

Overrekkelsen fant sted i Åfjord kirke under åpningen av Kulturuka. Ingunn Løberg har i mange år gjort en stor innsats for kulturlivet i kommunen. Som lærer ved kulturskolen står hun på i hundre for barn og unge. Blant annet medvirket hun sterkt til at sangtalentet Vivian Sørmeland slo ut i full blomst. Ingunn Løberg har blant annet virket som dirigent og arrangør for henholdsvis Åfjord Blandakor og By misjonskor. Hun har vært aktiv i Åfjord janitsjarkorps og er kort sagt en dame som lever for musikk-kulturen i Åfjord.

Fra og med 2008 gis kulturprisen i form av et kunstverk til en verdi av 4000 kroner, samt en sjekk på 2.000 kroner. Kunstverket er påsatt plakett med inskripsjon som viser at det er hoveddelen av kulturprisen.