Da Hindrem hadde kirke

GAMMELDAGAN: I 1895 ble gamle Hindrum kirke i Leksvik revet. Flere gamle sagn er knyttet til nettopp denne kirka.
New Articles

Hindrum kirke, både på bilde og framstilt på maleri, viser oss hvordan den så ut. Det er Trond Moksnes som har bidratt med dette.Stavkirke først

Hindrum kirke var imidlertid ikke den første kirka i grenda vi finner mellom Leksvik sentrum og Vanvikan. I dokumentasjon så langt tilbake som 1589 neves det å ha stått en stavkirke her.

SE OGSÅ: Flere artikler fra gamler i Fosen her!

Den skal ha blitt ødelagt av lynnedslag. Det har de siste årene vært planer om å gjenoppbygge en stavkirke i grenda, i regi av Hindrem Stavkirkelag.

SE OGSÅ: Bildegalleri med kirkebygg i Fosen i gamle dager her!

Planene har gått på å bygge en kopi av Haltdalen stavkirke. Kostnadene er beregnet til 1,9 millioner kroner, og laget søkte Kultur- og kirkedepartementet om en halv million kroner i støtte. Dette ble det imidlertid avslag på i september i år.Trollsagn

Men tilbake til Hindrum kirke. Den ble bygd i 1653. Kirka ble revet i 1895 da soknet ble flyttet til Vanvikan. Wikipedia beretter om flere sagn er knyttet til Hindrum kirke:

"På Borgen, eller Borgåsen mellom Hindrem og Seter skal det ha bodd et troll i følge et sagn. Ikke lenge etter at den nye kirke på Hindrem var oppført ble trollet så sint av kirkeklokkene at han kastet en stein etter kirka. Han bommet på kirka, og steinen ligger i hindremsfjæra, der den ligger i dag. Dette er et rent sagn, og vi finner et samme type sagn i Leksvik, der trollet på Våttåhaugen kastet en stein etter Leksvik Kirke.Buttulsbrække

Et annet sagn beskriver en tragisk ulykke. Under byggingen av Hinremskirka tok en man ved navn Buttul på seg arbeidet med å frakte døren fra Leksvik over fjellet til Hindrem. Men i følge sagnet skal han ha brukket foten og omkom. Stedet hvor det skjedde ble i ettertid kalt Buttulsbrække.

Det blir også sagt at to men påtok seg arbeidet med å frakte den nye kirkeklokka fra Kirknæsset til Hindrem. Men under frakten over fjellet braste isen på Elgtjønna, og det sies at kirkeklokka ligger der fremdeles.Sagn eller ulykke?

Et annet sagn sier at to menn omkom da båten deres sank like utenfor Hindrem. Mennene var med på å bygge hindremskirka, men da de skulle ut på havet ble de truffet av en kraftig søndervind, og båten ble fylt med vann. I 1757 skulle fire menn, to eldre og to yngre krysse fjellet fra Kråkmo til Hindrem. Det var midtvinters, og et stygt uvær hadde gjort veien vanskelig. Da de kom til Sesselbakkene like nord for Hindrem gikk det et snøras som tok fem av de. De tre andre konstaterte at alle var død, og gikk ned til Hindrem for å fortelle folk hva som hadde skjedd. Senere viste det seg at en av de ikke hadde vært død da de fant han på en ny plass, omkommet. Det har blitt lett i kirkebøker etter dette, men ulykken hvor fem personer omkom nevnes ikke. Det er derfor med stor usikkerhet at ulykken faktisk har skjedd, selv om det også står en gammel minnestein om raset i Sesselbakkene.

4 menn går, fem av dem (de 4) blir tatt av ras, men resten (3) går ned... litt av et sagn. Var det kanskje 8 menn?Bidrag til "Gammeldagen" sender du på mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no