Positiv rapport for Hysnes Helsefort

I går behandlet Helse Midt Norge Hysnes Helsefort og vedtok at de går inn for prosjektet. Det ble også besluttet å videreprosjektere det.

OVERRASKET: Ordfører Per Kr. Skjærvik, og daglig leder i Stiftelsen Hysnes, Halvard Rørstad, er svært overrasket over styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, sitt utspill i Adresseavisen i går. 

New Articles

Daglig leder i Stiftelsen Hysnes, Halvard Rørstad, og ordfører Per Kr. Skjærvik er svært overrasket over at styreleder i Helse Midt Norge, Kolbjørn Almlid i går gikk ut i Adresseavisa og advarte mot at helsefortet kan bli kostbart.

Helse Midt-Norge har hatt ansvaret for å utforme den faglige rapporten i forhold til helsefortet på Hysnes.

- Rapporten er positiv i forhold til økonomi, rekruttering av fagfolk og brukere. Helseminister Bjarne Håkon Hanssen har tidligere sagt at hvis rapporten var positiv skulle han gå for den. 25. november får vi beskjed fra ministeren om at prosjektet skal realiseres. Så står altså styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, fram i Adresseavisen og advarer mot sitt eget dokument. Det er svært oppsiktsvekkende, sier Rørstad.Historikk

I juni 2006 ble det besluttet å etablere 20 rehabiliteringsplasser for mennesker med lettere psykiske lidelser på Hysnes Helsefort. Det ble fort klart at 20 var for lite, og samme høsten blir det bestemt at helsefortet også skulle ha 20 plasser for ME-pasienter. Helsedepartementet stiller 37,5 millioner kroner til disposisjon hvert år framover i fem år, for å bygge opp helsefortet.

Deretter ble Helse Midt-Norge bedt om å utforme den faglige biten. Rapporten var ferdig 1. november i år, og er positiv til etableringen på alle områder.

- Det mest oppsiktsvekkende er at styreleder Almlid går ut mot sin egen minister og stiller spørsmål ved det han selv står for i rapporten, sier Rørstad.Videre prosjektering

I går behandlet Helse Midt Norge saken og vedtok at de går inn for prosjektet, men det ble også besluttet å videreprosjektere det.

- Nå er det brukt 1,2 millioner kroner for å utrede dette. Det er gjort av en klinikksjef ved St. Olavs Hospital. Han har konkludert med at alt er på plass. Oppslaget i Adresseavisen i går føler jeg er en siste krampetrekning fra motstanderne av helsefortet. Det er Helse- og Omsorgsdepartementet som er beslutningsmyndighet i denne saken, slår Per Kr. Skjærvik fast.