Barnevern og barnehage får samme sjef

Kommunen sparer 600 000 kroner i året på tiltaket.
New Articles

Virksomhetsområdet Barn og Familie og Virksomhetsområdet Barnehage i Ørland kommune blir slått sammen, om det går som ordfører Hallgeir Grøntvedt vil i kommunestyremøtet på torsdag. Rett før sommeren ble virksomhetsområdet Barn og Familie lagt ned. Barn og Familie består av barnevern, helsestasjon og jordmortjeneste. Det fikk den konsekvens at stillingen som virksomhetsleder ble lagt ned. Nå ønsker kommunen allikevel ikke å legge ned virksomhetsområdet. I stedet vil de slå det sammen med Barnehagene.

Det nye navnet blir Barn og Familie. Om saken går igjennom i kommunestyret, vil den nye ordningen bli iverksatt snarest mulig. Innen utgangen av oktober vil det da bli lagt fram en utredning som vurderer organiseringen som en samlet enhet og hvor tjenestene innenfor Barn og Familie inngår. Tiltaket er forventet å gi en årlig innsparing på 600 000 kroner.