Samisk bekymring over vindkraft

Jarle Jonassen i Norske Samers Riksforbund (NSR) har stilt Sametingsrådet spørsmål rundt vindkraftutbygging i Fosen.
New Articles

Han fikk ikke noe konstruktivt svar der og da, men forventer at saken vil bli fulgt opp. Det er Ságat som melder om dette.

- Sametingsrådet svarte at de skulle ha møte med Norges vassdrag og energidirektorat. Jeg regner med at jeg blir orientert etter møtet. Derfor vil jeg gi dem litt tid før jeg etterspør saken, sier Jonassen til Ságat.

Jarle Jonassen uttrykker bekymring over at vindkraftutbygginga nærmest har tatt av i Trøndelag, og da spesielt i Fosen reinbeitedistrikt.

- Utbygginga i Finnmark er ingenting mot det som nå skjer i Trøndelag, ut fra arealomfanget, uttaler Jonassen til Ságat.