Ørlending gir sikkerhetsråd

Nestkommanderende ved Ørland hovedflystasjon, Oberstløytnant Svein Ola Åndal er innvalgt i Fremskrittspartiets internasjonale utvalg.

FrPs forsvarspolitiske talsmann, Per Ove Width (t.v.), får råd av Svein Ola Åndal om Ørland Hovedflystasjon og andre forhold vedrørende norsk sikkerhetspolitikk. Foto: Arne-Petter Lorentzen (FrP Media). 

New Articles

Utvalget skal være et permanent utvalg som avgir innstillinger og råd til partiet og stortingsgruppen om utformingen og gjennomføringen av partiets utenriks- forsvars- og sikkerhetspolitikk.

- Det er en stor ære å bli utpekt som medlem av et slikt utvalg, som består av partiledelsen og en håndfull fagfolk. Jobben i et slikt utvalg vil bli både krevende og spennende, og jeg gleder meg virkelig, uttaler Svein Ola Åndal, som for øvrig også er formann i Ørland FrP.

- Jeg er svært fornøyd med at Sør-Trøndelag FrP er representert i et såpass tungt utvalg, som blant annet skal utarbeide forslag til 100-dagers program for en eventuell FrP-regjering i 2009, sier Morten Ellefsen, politisk nestformann i Sør-Trøndelag FrP