Rødbergs landskaper i borgen

ØRLAND: Asbjørn Rødbergs bilder vil i sommer prege slottscaféen i Austråttborgen. Bildene gir et tverrsnitt av hans produksjon.

INDRE LANDSKAPER: Ingen gjenskaper fosenske eller andre landskaper som Asbjørn Rødberg. 

New Articles

Det er om lag et og et halvt tiår siden Asbjørn Rødberg kom flyttende til Fosen. Bak seg hadde han allerede da et allsidig yrkesliv. Kunsten har gått som en rød tråd gjennom det meste han har foretatt seg. Kunstneren er ikke bare kunstner i navnet men i høyeste grad i gavnet. Han har en solid utdannelse på høyskolenivå. Sitt daglige bød får han fra jobben som lærer ved Fosen videregående skole. Et gjennomgangstema hos Rødberg er de spesielle landskapene. I hans grafiske arbeider finner man landskap med sterke innslag av halvabstrakte elementer. Det har blitt sagt om dem at de uttrykker et indre landskap. Rødberg selv er ikke av dem som pleier å slå rundt seg med store ord. I alle fall ikke om seg selv. -Det kan man si vel om all kunst, er hans knappe kommentar. Blant dem som kjenner og nyter Rødbergs bilder er de tredimensjonale himlene blitt fremhevet som en av hans sterkeste kvaliteter. En himmelhvelving er mer enn bare asurblå tomhet og hvite skyer. Kunstneren liker å fylle disse rommene med annet innhold. -Når det er snakk om dimensjoner, håper jeg å få til mer enn tre, sier Rødberg og peker ut et maleri som han med sin sedvanlige selvuhøytidelige manér omtaler som «Pølsebrenning i fjæra». Himmelrommet bak pølsebrennerne er viet noen skyformasjoner som av Rødberg er gitt form som musikere med sine instrumenter. Skyene reflekterer drømmene våre. Drømmene er den fjerde dimensjon som Rødberg prøver å få frem en flik av.