Gammeldagan:

Gamle båter mellom to permer

ØRLAND: Flere Fosen-båter og fosninger med i nye bok Se også: Gammeldagan

Fraktebåten «Speculator», 45 brt, bygd i England i 1883, hadde hørt hjemme både i Surnadal og i Kristiansund før den i 1951 kom til Stjørna, så til 

«Daggry» med skipper i rorhuset og mannskap på galgedekket. 

New Articles

«På leia» er tittelen på den nye trykksaken fra Leo Oterhals, hvor det er mye stoff om trøndersk fraktfart og fraktmenn å finne. Og Fosen er dertil representert. Boka gis ut på AS Lagunen forlag.Pomorhandel

Leo Oterhals sin nye bok er den 25. fra hans hånd. «På leia» gir en historisk bakgrunn for temaet helt tilbake til pomorhandel og jektetid. Oterhals dokumenterer at russerhandelen hadde atskillig større betydning enn før antatt for store deler av kystfolket helt sør til Trøndelag. Mange av «nordlandsjektene» som ankom Bergen havn til kjøpsstevne høst og vår var slett ikke fra Nord-Norge, men fra Nord-vestlandet og Trøndelag der jektefarten ble drevet i vel så stor målestokk som i Nord-Norge.Salgsturer

Etter at flere ladested på kysten fikk bystatus, kom utenlandske skuter direkte til kjøpmennenes kaier for å hente eksportvarer. Det var et stort framskritt, for tidligere måtte de til Bergen eller Trondheim med det som skulle selges ut av landet. Problemet var bare det at skutene kom med last fra eget land, last som skipperne forlangte at kjøpmennene i de nyetablerte byene skulle kjøpe, ellers seilte de videre til en av storbyene. Småbyene hadde heller ikke marked for store skipslaster med europeiske kramvarer. Løsningen ble at kjøpmennene skaffa seg jekter og sendte de på salgsturer langs kysten, oftest helt nord til fiskeværa i Nord-Norge. Jektene tok med seg saltfisk i retur som ble råstoff for en stadig økende klippfiskproduksjon.Slofarten

For å kunne tilfredsstille etterspørselen ble det etter hvert i tillegg sendt fartøy nordover kun for å kjøpe salt torsk. Det ble innledningen på den såkalte slofarten som varte i nesten 150 år, med deltakere fra store deler av kysten, med møringer og trøndere som pionerer og som i alle år hadde en dominerende rolle. Fraktefartøyene ble stadig flere både i kyst- og oversjøisk fart.Hederlig omtale

Ved- og tømmerfrakting fra skogrike bygder i Trøndelag, til nakne øyer og kystbygder, ble tidlig en voksende frakteflåtes viktigste oppdrag, og trønderskogen spilte en avgjørende rolle under oppbyggingen av byene i Nord-Norge. Den første tida skjedde transporten med jekter og galeaser med seil til framdrift. Etter siste krig, da Nord-Norge skulle gjenoppbygges etter tyskernes herjinger var det en motorisert, men sterkt nedslitt frakteflåte som på en utmerket måte tok transportjobben nordover fra Namsen og Trondheimsfjorden. Frakteskippere og mannskap får hederlig omtale i denne boka.Stjørna og Bjugn

Frakteskutenes årlige turer til høstmørke sildefjorder i Stjørna og i Bjugn, med stabler av tønner på dekk, og ofte med kvinnelige «sildekverkere» som mannskap, har også fått sin plass mellom permene. Det har også den lite påakta, men viktige føringa av sand, stein, sement, kraftfôr med mere, som var selve pulsåren i samfunnet før trailernes tid. Seilaser, ofte etter vintermørke og værharde leier, satte både skuter og mannskap på prøve. En prøve de fleste besto sesong etter sesong, men noen ganger gikk det galt. Mange fartøyer har forlist og alt for mange fraktmenn har fått en våt grav.«På leia» tar leserne med innom de fleste store fraktfartmiljøene langs kysten med Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge som tyngdepunkter. Mange av miljøene er i dag borte, men fra noen stevner det moderne fartøyer ut på alle verdenshav.