Ny epoke for lufthavna

ØRLAND: To millioner kroner er nå investert i oppgradering av flyterminalen på Ørland Lufthavn, i første rekke for å oppfylle nye sikkerhetskrav innen den internasjonale luftfarten.

FLYRUTEN med Air Norway betjenes av det danske selskapet North Flying. Pilotene har oppdrag i hele verden når de ikke flyr for Air Norway. Fra venstre: Svend Skanke (styreleder for Ørland Lufthavn), Dennis Derosche (pilot), Michael Olsen (kaptein), og Johan Uthus (lufthavnsjef og virksomhetsleder for sikkerhet og beredskap i Ørland kommune). 

AIR NORWAY UTVIDER nå rutetilbudet til seks dager i uka. 

NYTT MØBLEMENT er kjøpt inn til terminalen, samtidig med at hele bygget er renovert. 

DEN GAMLE RØDE BRAKKA ble brukt til flyterminal en periode. At passasjerene fikk et fasjonabelt inntrykk med det samme de landet, er vel kanskje litt drøyt å si. 

DAGENS TERMINALBYGG sto ferdig i 1978. Widerøe hadde Ørlandet i sitt rutenett i flere år. 

FLYERMINALEN er tegnet inn på vestsiden av fylkesveien. 

BYGGET er budsjettert til 20 millioner kroner, men da er ikke prisstigningen inn i tallene. 

TEGNINGENE FOR NY FLYTERMINAL er klare. 

FLYRUTA MED AIR NORWAY fungerer nå meget godt. 

LAKSEFLY TIL ØSTEN er noe av det som Ørland Lufthavn har jobba for å realisere, en mulighet som fremdeles kanskje kan blir virkelighet en dag. 

SEKS ANSATTE betjener Ørland Lufthavn. Solbjørg Irene Røstad, Gunder Follo og Wenche Trogstad Risvik var på plass da Fosna-Folket besøkte lufthavna. 

New Articles

Flyterminalen har ikke blitt større, men med renovering og ombygging er lufthavna nå godkjent som internasjonal lufthavn med nødvendige sikkerhetskrav som stilles i dag. I praksis betyr dette at passasjerfly nå kan ekspederes direkte til det store utland uten å gå via en annen lufthavn i Norge. Passasjerene som skal til Aalborg i Danmark med Air Norway, behøver dermed ikke gå gjennom en ny sikkerhetskontroll på Gardermoen for å komme seg videre.Med dette som bakgrunn har eksempelvis det hollandske flyselskapet KLM nå inngått en avtale med Ørland Lufthavn som reserveflyplass for Værnes. Fra Ørland er det dermed mulig å håndtere flyruten som går fra Trondheim til Amsterdam, uten å hente inn mannskap og utstyr fra Værnes. - Alle flyselskap må kunne vise til en nødhavn for å få godkjent en flyrute, forklarer Svend Skanke, styreleder for Ørland Lufthavn.Ombyggingen av flyterminalen er i første gjennomført for å skille ankomst og avgang på lufthavna. Passasjerene som ankommer Ørlandet sluses nå gjennom en liten gang, uten å gå gjennom en ”avgangshall”. Dette må gjøres for å skille ankomstpassasjerene fra de reisende som har gått gjennom sikkerhetskontrollen og er klarert for avgang.I tillegg til ombyggingen som er gjort for å skille ankomst og avgang, er bygget renovert. Terminalen ble bygd i 1978 og hadde derfor behov for en oppussing. Samtidig er det også kjøpt inn enkle stoler og bord for den lille avgangshallen. Og ikke minst er det anskaffet sikkerhetsutstyr som metalldetektor for passasjerene og røntgenutstyr for bagasjen, krav for å bli godkjent som lufthavn. For å håndtere passasjerene er det nå seks deltidsansatte, fordelt på tre lufthavnbetjenter og tre sikkerhetskontrollører. Sikkerhetsstaben har gått sikkerhetskurs for å bli klarert til jobben. Ørland kommune budsjetterer med 680.000 kroner for å drifte lufthavna. Vedlikeholdskostnadene av bygget kommer i tillegg.Gjennom årene har det blitt jobba med mange planer for lufthavna, som det å etablere en fraktrute for fisk til Østen med det russiske selskapet Aeroflot og passasjerrute til London med Ryanair.Johan Uthus, som er virksomhetsleder for sikkerhet og beredskap i Ørland kommune, har vært kommunens mest sentrale person i arbeidet med å utvikle lufthavna. Han er også lufthavnsjef i sitt arbeid.-- For litt over fire år siden ble det laget tegninger for et nytt terminalbygg, prissatt til 20 millioner kroner. Er disse planene fremdeles aktuelle?- Ja, det er de, men det er blant avhengig av hvordan det går med Forsvarsstudie 07, fremtiden til Ørland hovedflystasjon. Hvis det går som vi håper, ser vi en mulighet i at flyterminalen kan finansieres i samarbeid med Forsvaret som også har behov for nye fasiliteter, sier Uthus.At Ørland kommune har oppgradert flyterminalen, betyr også at hovedflystasjonen nå kan tilbys sivil lufttrafikk.Svend Skanke påpeker at samarbeidet med Forsvaret har vært godt i alle år. - Uten velvilje fra Ørland hovedflystasjon har det ikke vært mulig å drive lufthavnen, slår han fast. Brann- og havariberedskap, brøyting, avising av fly, værtjeneste og kontrolltårn har lagt grunnlaget for lufthavndriften.Ørland Lufthavn har for øvrig søkt Samferdselsdepartementet om å komme inn på det regionale flyrutenettet i Norge. Sør-Trøndelag fylkeskommune har for øvrig gitt full støtte til Ørland Lufthavn.