Hvit svane

«Trondheimsfjordens svane» ble den kalt, Fosen Trafikklags M/S Fru Inger.

Båten er her ved kaia i Lensvik, på to bilder som Terje Bakken på Ørlandet har lånt ut. Året er 1972, hvilket er to år før båten gikk sin siste tur i sin rute for Trafikklaget. Mang en fosning minnes reiser med Fosen Trafikklags fjordbuss M/S Fru Inger. Mange fosninger hadde også båten som sin arbeidsplass. Det var Fosen Aktie Dampskipsselskap, forløperen til Fosen Trafikklag, som kjøpte den hvitmalte «fruen» av Stord Verft. M/S Fru Inger ble satt inn i rute i juni 1950 mellom Hitra, Frøya, Fosen og Trondheim. Båten, som var registrert for inntil 497 passasjer, ble gående i Trondheimsfjorden fram til 1974. Den ble deretter erstattet med hurtigbåter. «Fru Inger» ble solgt til Bergen i 1974. To år etter forsvant den til Fredrikstad og i 1977 til Vest-Tyskland. Båten ble gjenoppdaget i 1985 på Californias vestkyst i såpeoperaen Falcon Crest. Da bar den navnet California Rose. Under søket etter båten ble til slutt Norges «tv-detektiv» Tore Strømøy engasjert. Det var han som til slutt fant restene av «Fru Inger» i Mexico. 

New Articles