Bondehøvdingen er død

BJUGN: Alf Nebb vil bli husket som en av de mest markante personlighetene både blant partifeller og andre. Under hans ledelse vokste Bjugn sentrum fra å være et søvnig veikryss til et moderne bygdesenter.

ALF NEBB fulgte samfunnet rundt seg med et skarpt blikk til det siste. Her fra en tilstelning i Bjugn Vel 9. mars i fjor der han deltok som medlem av pensjonistkoret.  Foto: Snorre Berg

New Articles

Lenge før hans død viste innbyggerne ham den ære å oppkalle hovedgata i Botngård etter gammelordføreren.
Etter at kona døde flyttet han inn i en leilighet med utsyn over Bjugnfjorden og store deler av det senteret som langt på vei var hans livsverk.Alf Nebb ble født i Hasselvika som den førstefødte i en søsken flokk som etter hvert skulle telle ti barn. De var sju da familien i 1928 flyttet over Stjørnfjorden og bosatte seg i Skavdalen i Bjugn.Politikken
Da vi snakket med Nebb i forbindelse med hans nittiårsdag 8. mai i fjor, fortalte han at han ikke var synderlig interessert i politikk da han var ungdom. Faren som slet med heimgården samtidig som han måtte ha en jobb ved siden av, var med på å farge Nebb politisk. Han var bondegutt og da han for alvor gikk inn i politikken ble det i Bondepartiet.
Odelsgutten gikk ut fra Skjetlein landbruksskole i 1939 og havnet på Ørlandet som kontrollassistent.I denne tiden satt Arbeiderpartiets Johan Nygårdsvoll som statsminister med støtte fra Bondepartiet. Ordningen ble kalt kriseforliket. I dag sitter partiene i regjering sammen med Sosialistisk Venstreparti. Mange gamle senterpartiveteraner har vært skeptiske til dette samarbeidet, men Nebb var en av dem som mente at denne alliansen var riktig i ei tid der de to andre sentrumspartiene på Stortinget har lagt seg tett opp til et Høyre som etter hans mening hadde lagt seg lenger til høyre enn noen gang.

Les mer om denne saken i papirutgaven eller på pdf!