Erstatter Hercules transportfly - forsvarsbudsjettet øker med 1,4 milliard kroner

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å erstatte transportflyet C-130J som styrtet i den tragiske flyulykken i Sverige. Summen av de nevnte satsingene og økte inntekter innebærer en samlet styrking av forsvarsbudsjettet med 1,4 mrd kroner.
Fakta - Lockheed Martin C-130 Hercules

C-130 Hercules er et transportfly produsert av det amerikanske selskapet Lockheed Martin. Flyet har fire turbopropmotorer og en maksimal fart på rundt 610 km/t. Det kan fly i en høyde av 40 000 fot og kan være på vingene i opptil 15 timer.

C-130 Hercules fløy for første gang i 1954. En rekke videreutviklinger har gjort at det til nå er blitt bygget mer enn 2 200 fly, som er levert til mer enn 60 land. Dette gjør den til den lengste, aktive militære produksjonsserien i luftfartshistorien. Den varianten som er i produksjon nå kalles C-130J.

Det norske Luftforsvaret opererte fram til våren 2008 en flåte med seks Hercules-fly – Odin, Tor, Balder, Frøy, Ty og Brage. Disse var av varianten C-130E/H og ble levert i 1969 til 135. luftving/335 skvadron. Flyene var stasjonert på Gardermoen Flystasjon. Disse ble etter hvert for gamle etter nesten 40 år i tjeneste og ble tatt ut av operativ drift 15. mai 2008. Da hadde de samlet vært i luften i over 133 665 timer og fløyet en distanse som tilsvarer Jorden rundt 1713 ganger.

Fem av de seks flyene langtidslagres på Davis-Monthan Air Force Base i Arizona i påvente av en eventuell kjøper. Det sjette flyet er på Forsvarets flysamling ved Gardermoen.

Tidlig på 2000-tallet ble de opprinnelige Hercules-maskinene fullt overhalt i Canada og oppgradert til ny drift, men allerede før de var returnert til Norge varslet regjeringen at den ønsket hastekjøp av nye maskiner fra US Air Force, ved å kjøpe noen av det amerikanske flyvåpenets bestilte maskiner ut av produksjonskøen og reservere dem for Norge. Den europeiske produsenten Airbus forsøkte forgjeves å få sitt militære lastefly vurdert, men Forsvarsdepartementet signerte hastekjøpet i Washington D.C. uten å vurdere det europeiske flyet. De seks C-130H Hercules ble dermed erstattet av fire C-130J-30 Hercules. Det første, «Frigg» (5601), ble levert i november 2008, «Idunn» (5607) ble levert i juni 2009,[2] mens de to siste flyene, «Nanna» (5629) og «Siv» (5630), ankom 335 skvadron i juni 2010.

15. mars 2012 ble det norske C-130J-30 flyet «Siv» (5630) meldt uteblitt fra Kiruna da det ikke ankom etter planen på sin flyvning fra Evenes. Siste radarkontakt var kl. 14.55 80 km vest for Kiruna, nær Kebnekaise. Flyet var med på militærøvelsen «Cold Response», og hadde fem personer om bord under denne flyvningen. Luftforsvaret satte de tre andre C-130J-30 flyene på bakken inntil videre. På grunn av de vanskelige værforholdene i søkeområdet ble det først lørdag 17. mars funnet større mengder vrakdeler. Disse ble funnet i nærhet av breområdene Rabot og Björling.

New Articles

- Det er nødvendig å anskaffe et nytt transportfly så snart som mulig for å unngå operative konsekvenser, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

- I den tragiske ulykken mistet vi fem dyktige offiserer og ett transportfly. De omkomne vil alltid være dypt savnet, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen gjennom en tilleggsbevilgning å erstatte transportflyet som gikk tapt i ulykken. Regjeringen foreslår å bevilge 720 mill. kroner for raskt å erstatte det militære transportflyet. Forsvarets transportflykapasitet skal være dimensjonert for å støtte operasjoner fra både hjemmebase og deployeringsbase, og fire fly er nødvendig for å opprettholde en slik kapasitet.

- Når vi nå skal redusere vårt bidrag til Afghanistan, blir egne transportressurser avgjørende for å kunne transportere personell og materiell effektivt og til rett tid, sier forsvarsminister Eide.

Operative behov gjør det nødvendig å erstatte det tapte transportflyet raskt.
- Med dette forslaget hedrer vi både minnet til de omkomne og støtter våre mannskaper som skal sikre vår transportkapasitet fremover. Det er et mål å få levert flyet så raskt som mulig og helst i inneværende år, sier forsvarsminister Eide.

Med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett økes bevilgningen på flere sentrale områder. - Dette viser at regjeringen fortsetter den store satsingen på forsvarssektoren, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Bevilgningene styrkes blant annet innenfor disse områdene:

- Hæren

- Gjenanskaffelse av transportfly

- Utvidet helikopterberedskap på Rygge

- Styrking av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2012 følger opp den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2009–2012. Summen av de nevnte satsingene og økte inntekter innebærer en samlet styrking av forsvarsbudsjettet med 1,4 mrd kroner. Regjeringen foreslår blant annet å øke budsjettet til Hæren med ytterligere 40 mill. kroner. Med denne styrkingen vil Stortinget til sammen ha bevilget 5 740 mill. kroner til Hæren i 2012.
- Styrkingen betyr en ytterligere satsing på Hæren, noe som er en særlig prioritet for regjeringen i denne perioden, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 720 mill. kroner for raskt å erstatte det militære transportflyet som gikk tapt i den tragiske ulykken i Sverige i mars.
- Dette er nødvendig for å unngå negative operative konsekvenser, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Regjeringen foreslår videre en ytterligere styrking av helikopterberedskapen på Rygge og foreslår derfor en økning på 4 mill. kroner i tillegg til tidligere styrking. Denne siste økningen vil brukes til videreutdanning av personell slik at de kan støtte også i forbindelse med væpnede aksjoner, såkalt håndhevelsesbistand. Med Stortingets tilslutning vil samlet bevilgning til den militære helikopterberedskapen på Rygge siden september 2011 være på 10 mill. kroner.

- Med denne styrkingen utvider vi den militære helikopterberedskapen slik at vi vil stå enda bedre rustet til å støtte Politiet ved behov, understreker forsvarsminister Eide.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har en viktig rolle som rådgiver for å støtte arbeidet med objektsikring. Regjeringen foreslår en økning på 4 mill. kroner for å styrke dette arbeidet. Dette er et konkret uttrykk for regjeringens satsing på objektsikkerhet. Med denne styrkingen vil Stortinget til sammen ha bevilget 133.6 mill. kroner til NSM i 2012.