Protesterer mot nynazister

Lørdag 14.januar var aktører fra «Den norske motstandsbevegelsen - Nordfront» i Ørland og Bjugn for å verve nye medlemmer. Tirsdag kveld samles unge og eldre fra hele Fosen til protest mot nazistgruppa.

I FØRSTE REKKE er det ungdommer som sammen står på for å gjennomføre protesten mot at en nazi-gruppe er etablert i Fosen. Foran fra venstre: Kay-Arne Schjetne, Håkon Wiik Solberg, Jonas Volden, Henna Eidsaune, Emilie Engelund Mathisen. Bak fra venstre: Kristin Skogstad, Malin Eide, Ann Iren Hammertrø, Vibekke Røstad og Kenneth Sandvik.  

1000 mennesker deltok i fakkeltog på Brekstad i desember 2005 i protest mot rasisme. Arkivfoto: Paul Aage Hegvik 

UNGDOMMENE i Rissa protesterer mot Nordfronts framstøt i Bjugn og Ørland. Fra venstre; Ragnhild Rennan, Rissa ungdomsråd, Martin Vangen, nestleder Unge Høyre, Veronica Myran Unge Høyre, Daniel Fenstad, leder Rissa ungdomsråd, Sara Kvithyll, Unge Høyre, Julie Vikan, Unge Høyre, Frøydis Heide, Rissa ungdomsråd og Morten Skaug, nestleder Rissa ungdomsråd. Foto: Knut Inge Blix Furuseth 

Nyheter

Ungdomsrådene i Rissa, Bjugn og Ørland, , Rissa Unge Høyre, Ørland/Bjugn AUF, Åfjord AUF, Fosen SOS Rasisme og Trøndelag SOS Rasisme er blant lagene som stiller opp i fakkeltoget som vil bli på Brekstad tirsdag kveld. Fakkeltoget vil gå fra Yrjarshalltomta ved Libra Kjøpesenter til Ørland Kultursenter. Det jobbes nå med å få på plass busser fra blant annet Rissa og Åfjord for å få med flest mulig. I løpet av helga vil det bli klart hvem som skal holde appeller. Et navn var klart i går, - Renta Tårnes i AUF som er en av de som overlevde massakren på Utøya 22.juli.


Demonstrasjonen skjer seks år etter at det var en tilsvarende protest på Brekstad i desember 2005. Fakkeltoget den gang var en markering mot volden og rasismen mot de ansatte på Libra Bar & Pizzarestaurant på Brekstad.
Dagfinn Aune, som har vært lærer ved Fosen videregående skole (FVGS) og medlem av kommunestyret i Ørland i mange år, er en av mange som fikk flygeblad fra Nordfront i postkassen sist helg. Som hovedansvarlig i mange år på FVGS for turene til Polen med de «Hvite busser», har han vært tett på historien fra 2.verdenskrig og nazistene.
- Nordfront kaller seg nasjonalsosialistisk og da er det klart at dette er en organisasjon med Hitlers ektefødte barn. Så lenge ungdommene ikke kan gjøre noe positivt, så gjør de noe negativt for å få oppmerksomhet, sier han.

Torsdag kveld ble arrangementet lagt ut på Facebook under navnet «Fakkeltog for et fordomsfritt Fosen» hvor flere har bekreftet at de vil delta. Dette er noe av det som står på siden: «Den norske motstandsbevegelsen - Nordfront» er ei nazistgruppe som prøver å rekruttere medlemmer her på Fosen. Vi vet at det er mange som har fått flyvebrev i posten, og at de allerede har klart å «kapre» noen. Dette er ei gruppe vi tar sterk avstand fra. Vi vil opplyse foreldre, skoler og ungdommer om denne voldelige gruppen. Nazismen kan ikke ties i hjel. Nordfront er altså i ferd med å etablere seg på Fosen og er en nynazistisk organisasjon som er underlagt den svenske motstandsbevegelse som har drap, tortur og ulovlig våpenbesittelse på samvittigheten. Du har blant ikke lov til å være med i denne bevegelsen hvis du ikke klarer å utøve vold for å forsvare deg selv eller organisasjonen. I følge kamprapporten som står på Nordfront sine nettsider, har de levert reklame til 300 husstander i Ørland/Bjugn. Vi har også fått bekreftet at det er ungdommer som har meldt seg inn i denne gruppen, samt at vi har observert stygge utsagn på Facebook som er svært rasistiske.»

Onsdag ettermiddag møtte ti av ungdommene som står bak arrangementet opp på Fosen videregående skole for å orientere Fosna-Folket om fakkeltoget. Alle er skjønt enige om at de som lar seg verve i Nordfront nærmest er noen stakkarer med en vanskelig bakgrunn, og at noen av dem trolig er mobbet og har hatt et lite nettverk i litt ensomhet rundt seg. Kenneth Sandvik, en av ungdommene som har engasjert seg for å få i gang fakkeltoget, sier i klartekst at Nordfront at sånne organisasjoner ikke bør ønskes velkommen til Fosen og Norge generelt.

- AUF står for det motsatte av hva denne gruppen gjør, sier han og understreker viktigheten med inkludering av alle i samfunnet. Om Nordfront sier han at deres argumentasjon i utgangspunktet ser vennlig ut for de som er potensielle rekrutter til organisasjonen.

- Men de skjønner ikke hvor voldelig de er, framhever han.

Kay-Arne Schjetne er klar på at Nordfront er en nazistisk organisasjon. Han viser til deres nettside hvor det står at de er nasjonalsosialistisk, hvor de siterer Adolf Hitler og at de direkte oppfordrer til fysiske handlinger mot innvandrere. Om vervekampanjen i Ørland og Bjugn framhever han at de beskriver den som en kamprapport.

- Hvilken kamp snakker de om, vi er ikke i noen krig, sier han.

Kristin Skogstad mener at alt bør gjøres for å hindre at en sånn gruppe etableres i regionen.

- Det er en slags fantasiverden disse folkene lever i, mener hun, og legger til at det er veldig bra at Fosen SOS Rasisme har tatt initiativet til fakkeltoget.

- Nå bør politikerne komme på banen og gjøre noe med dette, sier hun.

Ann Iren Hammertrø, nestleder i Fosen SOS Rasisme, er opptatt av at foreldre til de som lar seg verve i Nordfront bør banke i bordet og gjøre det klart at dette handler om en voldelig gruppe. Hun gjør også oppmerksom på at foreldre må informere om at det er svært vanskelig å komme seg ut av organisasjonen hvis en først er medlem og at det kan få alvorlige følger for vedkommende. For å få mange til å delta i fakkeltoget har hun blant annet vært i kontakt med flere skoler.

- Rektorene utfordrer alle elevene i Fosen til å stille opp i fakkeltoget, sier hun.

Emilie Engelund Mathisen i Ørland Ungdomsråd mener at det er vel så viktig at ungdommen selv må ut for å stoppe nazimiljøene.

- Mange vil bare opponere mot sine foreldre. Ungdom flest er fullstendig mot dette. Vi ungdommene må tenke på at de som lar seg verve ofte mangler et felleskap, at de er ensomme og trenger beskyttelse. Vi må ta tak i dem, inkludere dem, og gi dem en følelse av at de er noe før nazimiljøet fanger dem opp, sier hun.

Jonas Volden er en av flere som har opplevd at innvandrere har vært utsatt for rasisme.

- Jeg så en gang en bil med ungdommer som passerte en gutt fra Thailand hvor han ble møtt med rop om at han ikke har noe i dette landet å gjøre, forteller han.

Han kan også fortelle at det senest på tirsdag var en episode på Botngård skole, i forbindelse med at det ble ønsket forslag om hva som kan gjøres for å få Bjugn til å bli Europas beste sted å bo. En elev foreslo da at kommunen må være uten innvandrere, til stor latter fra flere i klassen.

- Det er mange slåsskamper hvor «mørkhudete» er innblandet. Det har også skjedd at noen fra Ørlandet har dradd til Rissa på fest for å sloss, fordi de er kjent med at det er mange innvandrere tilstede.

Emilie Engelund Mathisen har også opplevd at det er mange som har «grumsete holdninger». På en tur til konsentrasjonsleirer i Polen for et par år siden opplevde hun at det kom fordomsfulle kommentarer fra noen elever. Da de sto ved ovnene i en leir, sa en at de burde ha hatt en sånn ovn på Ørlandet for å brenne innvandrerne i kommunen.

Alle de ti ungdommene som onsdag var i Botngård ønsker å oppfordre alle i regionen til å stille opp tirsdag kveld og peker på skoleelever, foreldre, politikere, alle som kan krype og gå i Fosen.

NEI: Thea Aune, elder for AUF i Åfjord,oppfordrer sambygdinger i Åfjord til å bli med i fakkeltog og vise hva de mener om gufset fra fortiden. Foto: Torfinn Hansen