Sissel bor i et fjøs: - Tingene mine er i stor grad bruktkupp eller arvet. Jeg liker å ha minner i bruk

Sissel Svenning bor i et fjøs, rettere sagt det som en gang var et fjøs. Husdyrrommet er nå en leilighet, som nærmest bobler over av sjel og særpreg. Og planter. Her er det ingen tvil om at det bor en hobbygartner med svart belte i grønne fingre!

Sissel Svenning på trappa foran huset på Harbak.   Foto: Line Harbak

New Articles

Fjøset ligger på gården til svogeren, Elvar Harbak, på Harbak i Åfjord kommune. Selv er Sissel opprinnelig fra Stokkøya, men flyttet tilbake til Fosen fra Tromsø.