Laveste antall utlendinger med jobb i Norge siden 2016

Koronapandemien og stengte grenser har ført til at det nå er registrert det laveste antall utlendinger som jobber i Norge siden 2016.

Frøy Challenger, tidligere kjent som Skandi Texel, som Fosen Yard bygger om for rederiet Frøy. Skipet er et av flere inne på verftet i Rissa i disse dager. Verftet er en av flere bedrifter på Fosen som benytter innleid arbeidskraft fra utlandet.  Foto: Ola Bjerkevoll

New Articles

Til sammen i første kvartal 2021 var det i underkant av 84.000 færre jobber sammenlignet med samme tid året før, en nedgang på 2,9 prosent.