Barn fortjener ikke en dårlig skole

De folkevalgte i Indre Fosen kommune har vedtatt et budsjett som er så trangt at det vil svekke kvaliteten på skolen, skriver Gunn Kari Hegvik, redaktør i Fosna-Folket i denne kommentaren.

ALLE ELEVENE på Vanvikan skole deltok i BlimE-dansen. 

New Articles

Sitatet om svekket kvalitet, kom fra sjef for oppvekstsektoren i Indre Fosen, Erik Jakobsen, og ble gitt til Fosna-Folket før helgen.

For å kunne drifte grunnskolen med de midlene som lokalpolitikerne har satt av til dette formålet, må det fra høsten av slås sammen klasser, lærere og fagarbeidere må omplasseres eller sies opp, svømmeundervisning reduseres, leirskole droppes og den minste skolen blir så sårbar at den står i fare for å verken kunne tilby undervisning eller skolefritidsordning på enkeltdager.

I tillegg, og det er kanskje det aller mest alvorlige ut over at folk mister jobben:

Lærernormen brytes på flere trinn, og utviklings- og kvalitetsarbeid reduseres. Lærernormen er regjeringens krav til hvor mange lærere det skal være per elev.

Det er dette som er «kvaliteten på tjenestene», som Jakobsen viser til. I klartekst betyr det dårligere undervisning for elevene.

Så hva er det kommunen i praksis gjør når de kutter på dette viset?

De svekker de få arbeidsplassene som finnes for personer med høyere utdanning i distriktet.

Hvorfor skulle en ung person som går på lærerutdanningen ville flytte til en kommune som sier opp lærere og kveler utvikling av skolen?

De svekker den viktigste arenaen for barn, nemlig skolen.

Hvorfor skal en barnefamilie ville flytte til en kommune som har en dårlig skole?

En kommune har i hovedsak tre store oppgaver:

Å sørge for omsorg og helsehjelp til befolkningen.

Å sørge for infrastruktur for folk som bor i kommunen.

Å gi barn som vokser opp i kommunen en god grunnutdanning.

Når de skal prioritere penger mellom disse oppgavene, må lokalpolitikerne forholde seg til hvor mange som skal benytte seg av disse tjenestene.

Det er langt flere eldre enn det er unge i Indre Fosen.

I fjor ble det født 76 barn i kommunen. Det døde 98 personer bosatt i kommunen. Det betyr at det ikke var et såkalt fødselsoverskudd i Indre Fosen. Den store andelen eldre innbyggere, gjør at kommunen i årene fremover har tunge og dyre omsorgsoppgaver foran seg.

Det kan se ut som at lokalpolitikerne har sittet med hendene i fanget og håpet på tilflytting og håpet på mer penger fra staten - uten å ha tatt befolkningsutviklingen inn over seg.

Hver grend i Indre Fosen har nå satt ned såkalte bolyst-grupper for å finne ut hva som kan gjøre dem mer attraktive for tilflyttere.

Men jeg er helt sikker på at en ting kveler alle gode bo- og blilysttiltak:

Vi har en dårlig skole i denne kommunen. Vi klarer ikke engang å gi elevene nok lærere.

Vi er åpne på det: Kvaliteten går ned.

Hvilken familie vil i det hele tatt vurdere å flytte til en kommune hvor de må sette barna sine i en slik skole?

Men enda viktigere: Ingen barn i Indre Fosen fortjener en dårlig skole.