Ta oss tilbake til «normalen» slik at vi innbyggerne slipper å «skjemmes»

Det er prisverdig at sentrale politikere tar seg tid til å kommentere brevet fra Christian, skriver Bjørn Glørstad i Ørland Høyre i dette leserinnlegget.

Bjørn Glørstad i Ørland Høyre.   Foto: Høyre

New Articles

Les de to andre innleggene i debatten her:

Ørland kommunes vanvittige pengeforbruk

Skal vi ta en kaffe, Christian?

Selv vil jeg utfordre politikerne på flere ting.

Legger merke til at dere visste hvilken vei kommuneøkonomien gikk før tvangssammenslåingen av kommunene ble en realitet.

Allikevel så velger de fleste av dere politikere å kjøre på for å få ferdigstilt det som ble vedtatt både i gamle Bjugn kommune og i «gamle» Ørland. Her burde dere som ansvarlige politikere satte på bremsene, men her skulle det kjøres på.

Flere prosjekter deriblant våtmarksenteret på Kultursenteret, det gamle rådhuset i Bjugn, kvikkleireproblematikken i forbindelse med flere byggesaker i Bjugn samt enorme overskridelser i forbindelse med utfyllingen av Brekstadbukta, i tillegg til en hel del andre prosjekter som har hatt og som vil få store økonomiske overskridelser.

Jeg tror innbyggerne i kommunen vår egentlig har fått mere enn nok nå, og når den yngre garde begynner å rasle med sablene så er det noe på gang.

Så kommer vi til et vesentlig punkt. Nå ser det ut til politikerne med AP i spissen skal kjøre regningen over på innbyggerne i form av eiendomsskatt. Det ble lovet dyrt og hellig, fra flere politiske partier før kommunevalget at dette ikke skulle innføres. Hva visste dere ikke da, som dere vet i dag?

Hvis Høyre, FrP med støtte av SV og MDG hadde fått gjennomslag for sitt budsjett uten eiendomsskatt ville innbyggerne i kommunen fått en bedre hverdag. I tillegg ble det også lagt frem en femårs plan for å få skikk på økonomien.

Politikerne utfordres til å se nærmere på om det kan kuttes i stillinger både i kommunen og kommunale foretak. Her er det vel litt å hente i Utvalget for drift og strategi. For den menige kvinne og mann så virker det som om dette utvalget opptrer mere som bukken og havresekken. Betalte posisjoner og stillinger er opprettet for medlemmer i utvalget, noe som gir oss skattebetalere en merkostnad i denne perioden på vel 5 millioner kroner. Det reageres også på at dette utvalget bestående av det politiske flertallet gikk til det skritt å kutte lønna til ordføreren. Med hvilken rett har dere til å gjøre noe som dette mot en kunnskapsrik og hardtarbeidende ordfører som gjør alt som står i hans makt for å få løftet frem kommunen vår? Dette utvalget har også snudd opp ned på vår 17 mai feiring hvor de regelrett har kuppet arrangementet og utelatt ordføreren fra komiteen. Jeg oppfordrer de styrende politiske partiene AP og SP til å ta oss tilbake til «normalen» slik at vi innbyggerne slipper å «skjemmes» hver gang tilstandene i Ørland Kommune blir brakt på bane. Utvalget for drift og strategi er rett og slett «smør på flesk» og det som blir vedtatt der kunne likeså godt vært behandlet av formannskap / kommunestyre.

Det reageres også på at helse og familie er en salderingspost som igjen går utover eldre og svake. Mon tro om at f.eks kulturbudsjettet kunne vært gjenstand for en salderingspost?

Roret KF har vel ca 80 hel og deltidsansatte i sin stab. Kultur er viktig, men trenger vi virkelig så mange ansatte?

45 millioner i overføringer fra kommunen og eventuelle inntekter beholdes av Roret. Vedlikehold og andre utgifter i forbindelse med bygningsmassen er det vel kommunen som må dekke.

Det opplyses at det er over 900 ansatte i kommunen. Det tilsvarer nesten 10 ansatte pr 100 innbyggere. Man må få lov til å etterlyse synergi effekter i form av nedbemanning etter at to kommuner er blitt til en!

Det er mange flinke folk i kommunen som står på og gjør en kjempejobb, men det er noe som skurrer i denne organisasjonen, mulig den ikke har «satt» seg enda etter sammenslåingen? Mangler det styring eller er det det politiske klimaet som påvirker? Jeg undrer meg på hva en kartlegging av de psykososiale forholdene for de ansatte ville ha fortalt?

Da er vi kommet frem til den enorme bygningsmassen kommunen eier. Christian nevnte vel noe, men det er flere eksempler som kan nevnes som det gamle meieriet, gamle rådhuset i Bjugn osv, osv.

Vi snakker vel om ca 25000 kvm for mye bygningsmasse i forhold til behovet. Selg ut til private eller riv. Hva koster vedlikehold og utgifter til en bygningsmasse ingen bruker? Beløpet er nok i mange millioners klassen. Kommunens virksomhet burde ikke inkludere eiendomsforvaltning.

Ørland Rådhus er nå blitt Næringens Hus. Flerfoldige millioner kroner er brukt og bygget er tiltengt brukt blant annet som et gratistilbud til pendlere og andre som føler behov for å bruke et kontor. Tiden vil vise om dette konseptet blir en suksess, men igjen det er ikke kommunens oppgave å tilby gratis kontorplass. Dette burde private aktører få ta seg av.

For øvrig kunne disse lokalene fint ha huset f.eks kommunens planavdeling bare for å nevne noe.

Kopparn Utvikling har flere på lønningslisten samt at styrets leder er godt betalt. Medlemmene i styret består vel også kun av politikere som vel også hever sin godtgjørelse. Det er tidligere også brakt på bane at en tidligere konsulent i dag er ansatt i foretaket, men at lønnen utbetales av kommunen. Hva bedriver Kopparn Utvikling? Har lett etter dokumentasjon på dette, men vanskelig å finne noe annet enn et par møtereferat som for meg personlig mildt sagt er intetsigende. Dette må vi få lagt ned. Hvilke oppgaver er det Kopparn Utvikling kan gjøre som ikke kommunens ansatte kan gjøre? Daglig leder i foretaket er vel ansatt i kommunen og skulle vel på alle mulige måter skjøtte sine oppgaver der.

Som et siste punkt i dette innlegget så må man påpeke at det må legges bedre til rette for næringslivsaktører, både gamle og nye. Det er et faktum og vel helt på det rene at det er aktører som «skygger banen» slik politikerne opptrer. Det er det private næringsliv som skaper arbeidsplasser og vekst som igjen gir grobunn for et velfungerende velferdssamfunn som igjen kan tilby innbyggerne tjenester og tilbud. Med det så følger det også bolyst.

Bjørn Glørstad, Ørland Høyre