200 personer har flyttet fra kommunen. Her er personene som skal lede arbeidet med å tiltrekke seg tilflyttere

Fra våren 2021 og tre år framover i tid skal det jobbes med å få Indre Fosen kommune så attraktiv at flere ønsker å bosette seg i kommunen.

Knut Ola Vang og Sissel Grimsrud.  Foto: Sigrun Overland

New Articles

Kommunen har invitert innbyggerforeninger med i prosessen. Ti grender i kommunen er med: Rissa, Leksvik, Stadsbygd, Vanvikan, Stjørna-Råkvåg, Hasselvika, Fevåg, Skaugdalen, Seter-Hindrem og Verrabotn. Noen av foreningene er nyopprettede, andre er vel etablerte i sine grender.