- Forsvaret fyrte av over to bolighus og skolen

Innbyggere og skoleledelsen ved Sørburøy skole i Frøya kommune, har uttrykt bekymring for at øya og flere av bygningene på øya ligger midt i siktelinja for et skytefelt Forsvaret bruker i Froan.

F-35.  Foto: Morten Hanche / Forsvaret

New Articles

Ordfører Kristin Furunes Strømskag (H) forteller at hun har mottatt bekymringene og at dette er diskutert med Forsvarsbygg.