- Jeg pleier å si at jeg jobber med ond og brå død og illegitim sex

Knut Hermstad (68) var odelsgutt i Sør-Modalen i Rissa og var påtenkt et langt liv som bonde. Slik skulle det ikke gå.
New Articles

Han ble i stedet prest og har i tillegg tatt inn et ekstra spesielt yrkesvalg. Behandlingstilbud for sedelighetsdømte og for voldspersoner. Hermstad har vært involvert i hjelpearbeidet etter flere store katastrofer som 22. juli 2011 og tsunamien i Indiahavet i 2004.