Landets høyeste SFO-priser

I denne kommentaren forklarer redaktør i Fosna-Folket, Gunn Kari Hegvik, hvorfor Fosna-Folket skriver at Ørland kommune ligger an til å få en av landets høyeste priser på SFO, når flertallet av de som bruker SFO ikke kommer til å bruke denne prisen.

Trondheim 20171009. Unger som kler på seg på barneskole og SFO . Modellklarert. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Gorm Kallestad

New Articles

I en undersøkelse gjort blant foreldre som har barn i skolefritidsordningen, svarer det store flertallet at de ikke ønsker å bruke ordningen i feriene.

«Slik det er i dag så betaler alle for feriene selv om de ikke benytter plassen i feriene», står det i saksframlegget som ligger til grunn for prisen.

Så for å få ned prisen for flertallet av brukerne, har Ørland kommune foreslått å gå for en to-prismodell, hvor det vil koste 3100 kroner å ha en full plass i SFO, 11 måneder i året. Derimot vil det koste kun 1800 kroner å ha barnet i en full plass i SFO, men kun bruke plassen ti måneder i året.

Dersom mor og eller far jobber i 100 prosent stilling, så har de stort sett rett til fem ukers ferie i året. Og skal familien ha håp om å avvikle denne ferien sammen, så er det stor sannsynlighet for at du trenger en full plass 11 måneder i året.

Det fins jo selvfølgelig andre måter å ordne med barnepass i ferien til små skolebarn. Familie eller venner kan trå til som barnepassere, eller foreldre kan avvikle ferie på forskjellig tidspunkt for å strekke friperioden.

Har du derimot ikke nettverk på Ørland, så kan dette bli noe mer krevende å få til. Enda verre er det for aleneforsørger som ikke har noen å dele pass i ferien med.

Politikerne i Ørland kommune har vedtatt at SFO skal være foreldrefinansiert. Det betyr at foreldrene betaler for hele driften av SFO-tilbudet, uten støtte av kommunale kroner. Prisen på 3100 kroner for en full plass, er et resultat av dette vedtaket. For en kommune som skal trekke til seg innflyttere, er Ørland kommunes svar å gi foreldre svært dyr hjelp til å få den berømte kabalen til å gå opp.

Så nei, Fosna-Folket skriver ikke at kommunen får en av Norges høyeste priser på SFO for det store flertallet - meg selv inkludert - men for de få som trenger tilbudet for å få hverdagen til å gå opp. Det er de som får regningen.