«Dere har mistet en omsorgsperson, venn og kollega»

Ikke alle arbeidsplasser er beæret med å ha sin egen «fargeklatt», skriver Ingjerd Harøy i dette minneordet om Tor Eide.

Tor Eide.   Foto: Privat

New Articles

Det var en trist beskjed jeg mottok fredag 28. august om at du i løpet av natten hadde gått bort. Dette kom svært overraskende på oss alle. Dagen i forveien hadde du vært på jobb og alt hadde vært helt som en vanlig arbeidsdag – ingen symptomer som skulle tilsi at du på noen måte var syk. Du spøkte med at du regnet ikke med å bli noen gammel mann – men 52 år er alt for tidlig å gå bort. Men det er nå en gang slik med helsa vår og eventuelle sykdommer – du blir ikke spurt om du har god eller dårlig tid – den slår ned når vi minst aner og ønsker det.