Forfatter av omdiskutert bok: - Valget av sted for historien er gjort i kjærlighet

Forfatter Maren Uthaug har tilbrakt somrene på Uthaug gjennom hele oppveksten, og har et kjært forhold til Ørlandet og Kjeungskjær fyr.

Forfatter Maren Uthaug  Foto: Thomas Howalt Andersen Kajsa Gullberg

New Articles

Romanen «Der det finst fuglar» av Maren Uthaug har skapt debatt i lokalsamfunnet fortellingen er lagt til. Store deler av handlingen foregår på Kjeungskjær fyr like før krigen, og bokas narrativ følger fyrvokteren og hans familie. Her er voldtekt av egne barn, henging av kjæledyr, vold og barnedrap.