Kraftig korona-fall for blåskjell

Etter kraftig svikt i etterspørselen på grunn av korona-krisen, permitterer blåskjellbedriftene i Fosen til sammen 17 ansatte.
New Articles

Både Snadder og Snaskum i Rissa og Norgesskjell i Åfjord har den siste uken fått en betydelig nedgang i sine leveranser.