Her er de som skal styre kommunen de neste fire år

Her er de 27 som skal styre nye Åfjord kommune de neste fire år.
New Articles

Nye Åfjord hadde en oppmøteprosent på 68,9. Det er 3465 stemmeberettigede i Åfjord. 2380 av dem avga stemme. 19 stemte blankt og fem stemmesedler ble forkastet. 942 hadde forhåndsstemt, og er i tråd med trenden flere andre steder.

Kommunestyret Åfjord 2019-2023

Arbeiderpartiet

Vibeke Stjern (ordfører)

Gro Alida Kristiansen

Erik Jakobsen

Karin Viken Sumstad

Bjørn Arne Hosen

Stian Skjærvik Hansen

Walter Solberg

Alf Håkon Skjærvik

Sandra Brattgjerd

Per Ivar Markanes

Høyre

Einar Eian (varaordfører)

Anne Iren Lian

Synnøve Tronsen Lauritsen

Håkan Berdahl

Fremskrittspartiet

Gunnar Singsaas

Halvor Valderaune Bueng

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti Nina Edvardsen

Senterpartiet

Tone Bårdli

Erling Iversen

Jon Husdal

Oddbjørn Rømma

Hanne Skjæggestad

Mari Krogfjord

Heidi Moen Svenning

Eirik Lothe

Berit Gundersen

Venstre

Thore Erling Pettersen