Debatt

«La lokalradioene få selge digitale bingoblokker»

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) skriver i dette leserinnlegget at Stortinget naturlig nok ikke har nevnt radiobingo som kilde til spillproblemer.

Her tradisjonell bingo på papir. Kari Henriksen (Ap) skriver i dette leserinnlegget at lokalradioene må få selge digitale bingoblokker i fremtiden.  Foto: Ric Field, Ap photo / NTB Scanpix

Stortingsrepresentant Kari Henriksen  Foto: Arbeiderpartiet

New Articles

Lokalradioen er viktig i distriktene. Derfor har vi oppfordret Kulturministeren til å la lokalradioene få selge digitale bingoblokker. Innspillet kom fra lokalpolitikere, som ville trygge inntjeningen og drift av radioene i sine lokalsamfunn.

Kulturministeren har – på vegne av høyre-regjeringen - gitt oss hele tre svar siden desember i fjor.  Det ville være en overdrivelse å hevde at det lyser engasjement av det statsråden skriver.

Selv med gode problembeskrivelser fra Norsk lokalradioforbund, dreier statsrådens svar seg om å beskrive en utvikling i deltakelse i spill i bingohaller.  Det siste svaret forklarer også at stortingets krav om en ansvarlig spill-politikk, krever at saken om lokalradiobingo utredes grundig.

Betydningen av å føre en ansvarlig spill-politikk er vi skjønt enige om.  At radiobingo derimot skulle føre til uansvarlighet og gi spill-problemer har naturlig nok ikke vært en del av Stortingsdebattene om utfordringer knytta til spill-politikken. 

Istedenfor å ta det lokalpolitiske og distriktspolitiske engasjement med det alvor det fortjener, kan en bare lure på hva man egentlig venter på.  Kanskje ser Kulturministeren på dette som en liten fillesak. Det bør hun i så fall slutte med.

Kari Henriksen,

Arbeiderpartiet