Foreslår nytt parkeringsregime

På oppdrag fra Ørland kommune har Trondheim parkering utarbeidet en mulig skiltplan for parkering rundt Ørland ungdomsskole, Ørland sparebank arena og Brekstad barneskole.

Det er mange parkeringsplasser ved de to skolene og de to idrettshallene i Brekstad sentrum. Men det er også mange biler. Ørland kommune vurderer et nytt parkeringsregime med tidsbegrensninger i området.  Foto: Jakob Ellingsen

New Articles

Brekstad barneskole, Ørlandshallen, Ørland sparebank arena og Ørland ungdomsskole har samme innkjørsel og parkeringsområde.

Ørland kommune har anlagt betydelig flere parkeringsplasser i området i tilknytning til byggingen av den nye barneskolen og flerbrukshallen.

Tidsbegrensning

Stort behov for parkeringsplasser i visse tidsrom gjør at kommunen har bedt Trondheim parkering om å utarbeide et nytt parkeringsregime for området.

Trondheim parkering har lagt fram en mulig skiltplan for området. Der foreslår bedriften å begrense parkering i hele området til maks to timer mellom klokka sju om morgenen og fem om ettermiddagen.

I tillegg foreslår parkeringsselskapet å forby parkering utenfor merkede plasser for å ivareta trafikksikkerheten.

40 skilt

Trondheim parkering har lagt en plan der det er behov for 40 skilt for å markere sykkelparkering, tidsbegrensninger i parkering, bussholdeplasser, gangveier og parkering for bevegelseshemmede.

I tillegg understreker de at det kan være behov for enda flere skilt for å regulere veien som går sør for Ørland ungdomsskole og Ørland sparebank arena og som fører til skolegården utenfor Brekstad barneskole.

Håndheving

Ørland kommune og Trondheim parkering har ikke avklart hvordan de skal kontrollere at folk ikke bare lar bilen stå lenger enn to timer i området.

Trondheim parkering skriver i et brev til kommunen at de tror den mest kostnadseffektive løsningen vil være å ansette en kontrollør lokalt på Ørlandet.

Hvor stor stilling Ørlandets første dedikerte parkeringsvakt kan komme til å få, og om vedkommende vil være ansatt i kommunen eller hos et parkeringsselskap er ikke avklart enda.