Bjørnejakta

Nye områder med fellingstillatelse

Med nye funn av kadaver i Verran, mener nå skadefellingsleder at været nå øker sjansen for å få tatt bjørnen.

Sirkelen viser området hvor de fem siste sauene ble tatt av bjørn. De brune ikonene angir de tre første.  Foto: Rovbase.no

New Articles

Mandag 6. august ble fellingstillatelsen på bjørn utvidet til å gjelde også for hele Verran kommune, i tillegg til aksen Årnes-Stordalen-Tekksjøen i Åfjord. Grunnlaget for utvidelsen er åtte nye kadaverfunn i Verran på mandag 6. og tirsdag 7. august, ifølge seniorrådgiver Inge Hafstad ved Fylkesmannen. Funnene ble gjort i Langadalen, Vakkerdalen og Simadalen.