Julegave til bryggerekka

Rissa kommune og bryggeeierne får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til brannsikring av bryggerekka i Råkvåg.

Bryggene i Råkvåg. Arkivbilde.  Foto: Sigrun Overland

New Articles

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte før jul besluttet å innvilge 120 000 kroner til dette formålet.

Lettere å få midler

En brann i en av de verneverdige bryggene kan fort få katastrofale følger. Derfor har Rissa kommune tatt en koordinerende rolle med tanke på en helhetlig sikring av bryggerekka og området rundt.

- Denne gangen søkte vi sammen tre bryggeeiere til Stiftelsen UNI om penger. Midlene vi har fått skal brukes til brannvarslingsanlegg samt til vanntåkeanlegg i Fossbrygga. Tidligere i år fikk vi 700 000 kroner fra Riksantikvaren til brannsikringstiltak. Det har løsnet litt for oss med tanke på midler etter at vi kom på Riksantikvarens liste. I fjor fikk vi satt opp fire utendørs brannposter langs bryggerekka, forteller kulturkonsulent Ingunn Rokseth i Rissa kommune.

Unikt i Norge

Råkvåg har den største samlingen av sildebrygger utenfor byer i Norge. Bryggerekka består av 11 store brygger som dateres tilbake til 1800-tallet med enkelte elementer helt tilbake til 1600/1700-tallet. I 2016 kom bryggerekka i Råkvåg inn på Riksantikvarens liste over verneverdig trehusbebyggelse. Bryggene er også regulert som bevaringsverdige.

Kan bli storbrann

I nærheten av bryggene ligger det også annen gammel trehusbebyggelse fra samme tidsrom, deriblant boligbebyggelse. Tettheten gjør at en brann i en av bryggene fort kan bli en større områdebrann på grunn av hurtig spredning.

LES OGSÅ: Tilskudd til brannsikring av bryggerekka