Hender og hjerner skal samarbeide

Fosen Regionråd og NTNU Havrom har skrevet under en samarbeidsavtale.

Ordførerne som underskrev avtalen. Fra venstre, John Einar Høvik (Osen Ap), Tom Myrvold (Ørland H), Ove Vollan (Rissa H), Alexandra Neyts (NTNU), Einar Eian (Roan H), Vibeke Stjern (Åfjord Ap), Ogne Undertun (Bjugn Ap) og Steinar Saghaug (Leksvik H). 

Alexandra Neyts, NTNU. 

New Articles

Forskningsmiljøet på NTNU sitter på den teoretiske kompetansen, og de som steller med laksen i oppdrettsanleggene er i besittelse av den praktiske kunnskapen.  Disse to gruppene skal nå få bedre kjennskap til hverandre til felles beste for begge miljøene.

Strategisk

På det siste møtet i Fosen Regionråd ble det underskrevet en samarbeidsavtale mellom NTNU Havrom i Trondheim og regionrådet.

Koordinator Alexandra Neyts fra NTNU Havrom orienterte regionrådet om hva NTNU Havrom driver med, og hva som ligger i samarbeidsavtalen med regionrådet.

- NTNU Havrom er et strategisk satsingsområde for NTNU, og vår visjon er «Kunnskap for et bærekraftig havrom». Vi skal ha oversikt over alle som har ekspertise om det som har med havrom å gjøre, og vi skal påvirke politisk og mot forskningsmiljøene, sa Neyts.

NTNU har seks forskningsområder, og det er Arktis, bærekraftig sjømat og marine bioressurser, maritim transport, havet miljøet og samfunnet, ned i havrommet og marine mineraler og fornybar energi.

Verdiskapning

NTNU Brohode Havbruk et program som skal styrke samspillet mellom studenter, næringslivet og elever innenfor havbrukssektoren, for å oppnå studier med større relevans og en mer kunnskapsbasert næring. Målet er å skape regional verdiskapning og næringsutvikling med utgangspunkt i ekte engasjement. Programmet er organisert under NTNU Havrom / NTNU Oceans.
Målgruppene for dette prosjektet er bachelor- og masterstudenter, elever i videregående skole, næringsaktører, lærere og forskere. Aktiviteter i regi av prosjektet vil inkludere fagseminar, bedriftsbesøk, campusbesøk, speeddating mellom studenter og næringsliv, og samarbeidsprosjekter slik som masteroppgaver, prosjektoppgaver, større forskningsprosjekter, praksis, og Eksperter i Team.

Dette programmet har en avtale med Frøya videregående skole. Nå har også F osen regionråd skrevet under en avtale.

Bygge tillit

Alexandra Neyts, NTNU. 

 

- På NTNU finnes den teoretiske kompetansen, men vi må ha kjennskap til hva næringsaktørene innen havbruk arbeider med i det daglige. Den operative kompetansen har næringslivet, men de har lite kjennskap til forskningsmiljøet på NTNU. Når vi nå signerer en avtale med regionrådet, må vi etablere en felles samarbeidsarena hvor vi kan diskutere, bygge tillit og finne felles interesser med havbruksnæringen på Fosen, sa Neyts blant annet

Alle de sju Fosen-ordførerne signerte avtalen på møtet i Åfjord.

- Jeg håper vi kan komme i gang snart med dette samarbeidet. Vi gleder oss veldig, sa Alexandra Neyts.

LES OGSÅ: - Det er ingen andre teknologier som tilbyr denne typen nøyaktighet