Luftforsvaret har fått sin første kvinnelige sjef

Tonje Skinnarland (49) er utnevnt til generalmajor og blir ny sjef for Luftforsvaret.
New Articles

Hun ble midlertidig beordret til stillingen i oktober i fjor da generalinspektør Per-Egil Rygg døde. Fredag ble hun utnevnt i statsråd. Skinnarland blir dermed Luftforsvarets første kvinnelige øverste sjef.

Hun har erfaring fra internasjonale operasjoner, både i NATO Kosovo Force og fra Aircraft Comannd Unit i Litauen. I tillegg har hun blant annet vært ansatt i sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet. Fra 2015 arbeidet hun med omstilling i Luftforsvaret.

Også Cyberforsvaret har fått ny sjef. Inge Kampenes er utnevnt til generalmajor og beordret til den stillingen. Han har bred erfaring fra Luftforsvaret og Forsvarsdepartementet.

Dessuten ble brigader Lars Christian Aamodt i statsråd fredag utnevnt til generalmajor og beordret til stillingen som nestkommanderende og stabssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter. Også han har erfaring fra Luftforsvaret og fra internasjonale operasjoner.