Fuglene flokker til Rusasetvatnet

Det har på kort tid blitt et yrende fugleliv ved nye Rusasetvatnet i Ørland.

Rusasetvatnet foreviget fra oven 4. november.   Foto: Ørland Våtmarkssenter

Etter den offisielle stengninga av demningen ved Rusasetvatnet i Ørland i midten av oktober begynner nå det nostalgiske prosjektet å ta form. Ørland Våtmarkssenter 

New Articles

Etter den offisielle stengninga av demningen ved Rusasetvatnet i Ørland i midten av oktober begynner nå det nostalgiske prosjektet å ta form.

Krikkender og spurvehauk

På kort tid har området begynt å fylle seg opp med vann, og samtidig også tiltrukket seg en rekke fuglearter. Det er blitt gjort observasjoner av blant annet krikkender, toppand, svaner, varsler og spurvehauk.

- Vi visste ikke hva vi kunne forvente på forhånd, men vi har hele tiden hatt et mål om at dette skal bli et hekkeområde. Nå ser vi av fuglenes atferd at de kanskje er i ferd med å slå seg ned her, forteller fagleder Ingrid Bjørklund ved Ørland våtmarkssenter.

Overrasket

I arbeidet med å gjenskape det som i sin tid var Ørlands største ferskvann har kommunen lagt til rette for fugleliv, blant annet ved å danne såkalte fugleøyer.

- Bare et par dager etter at vannet begynte å fylle seg opp så vi at fuglene kom. Vi har observert flokker på opp til 90 ender. At det skulle skje på så kort tid, hadde vi ikke trodd, sier Bjørklund.

I tillegg til en rekke fuglearter som ser ut til å trives ved Rusasetvatnet, er det også blitt gjort observasjoner av oter i området.

- Heldig med nedbøren

Fortsatt blir det mye aktivitet rundt og i Rusasetvatnet i ukene som kommer. Vatnet skal etter hvert fylles opp til å bli 14,8 meter over havet. Sørsiden av området skal tilrettelegges for menneskelig aktivitet, mens nordsiden er forbeholdt fugleliv og dyr.

- Vi var heldig med all nedbøren som kom etter demningen ble stengt av, forteller Bjørklund.

Allerede har mange turgåere tatt området i bruk.

- Folk synes det er veldig artig å se at det er så mye aktivitet ved Rusasetvatnet igjen, forteller faglederen.