Den store sildefesten

Silda har fra gammelt av holdt mang en i virksomhet i Fosen - kvinner som menn.

Tett med fiskebåter i Gurihavna på Tarva rundt 1933. Foto: Christian Jakobsen 

Pause i arbeidet med verking av sild utenfor «Samlagsbrygga» på Uthaug - brygga tilhørende Uthaugs Handelssamlag. Bildet er trolig tatt rundt 1925/1930. Fra venstre: Ane Tone, Tora Vik, Gudrun Næss, Kaja Vik, Marianne Guldteig, Ragna Hauge (står bak Marianne Guldteig), Gunelie Gabrielsen, Annette Støkkan, Astri Arntsen, Kristoffer Myre, Kristoffer Støkkan, bryggeformann Lars Larsen og Johanna Næss. Ukjent fotograf. 

Gammeldagan

De to bildene er begge utlånt av Rolf Lage Ulriksborg på Uthaug, har silda som sentral aktivitet. På den ene bildet har vi den store fiskeflåten samlet i havna på Tarva i «fetsildtiden». På den andre har vi sildeverkere på Uthaug.

Gurihavna

For å begynne med det første først; postkortet fra Tarva, hvor Christian Jakobsen står som fotograf. Kortet gikk i postgangen i 1933, og ble benyttet til å sende en fødselsdagshilsen. Det er Husøya som er den største og eneste bebodde øya i øygruppa, som fra gammelt av er kjent for sin trygge havn - Gurihavna.

Om høsten

Begrepet feitsild som står å lese på postkortet, er rett og slett en betegnelse på sildas alder og størrelse. Den minste silda som måler 5 til 10 centimeter betegnes som mussa. Ett og et halvt år gammel har silda nådd en lengde på mellom 13 og 19 centimeter. Da betegnes den som bladsild. Feitsild blir den først etter to og et halvt til fire og et halvt år, og den måler da 20 til 30 centimeter. Feitsilda utvikler seg til gyteferdig fisk som gyter i stim, for deretter å vandre ut i havet til et område mellom Island og Spitsbergen, ifølge Wikipedia.

Feilsildfisket var lagt til høsten, og ga arbeid til mange på både sjøen og mange på land flere steder i Fosen.

Sildeverking

På bildet fra Uthaug ser vi sildeverkere. Sildeverking, eller ganing, blir gjort for at saltlaken skal få komme til og trekke blodet ut. Ved å gane/verke tar man bort en større eller mindre del av sildas gjeller, svelgdeler og innvoller med kniv eller ganesaks. Store norsk leksikon opplyser om at silda blir lysere i kjøttet langs ryggbenet ved denne behandlingen, samtidig som den får en mildere smak og større holdbarhet.


Bidrag til denne spalten:
terje.dybvik@fosna-folket.no

Post:
Fosna-Folket
7129 Brekstad