Nazistenes kommandosentral anno 2013

Her har et fåtall fått tilgang etter krigen!

Gammeldagan

Selv om den store kanonen til Austrått Fort på Ørlandet er på Lundahaugen, sto kommandosentralen med avstandsmåler/sikte flere kilometer unna ved Lerberen.  Det store bunkeranlegget med kommandosentral er stengt, så her har ikke så mange hatt tilgang etter krigen.

Over er en film hentet fra You Tube fra dette anlegget, slik det står i dag. Utstyret som var i bruk er for det meste fjernet, og som en ser er mye nå preget av tidens tann.

SE OGSÅ:
* Da "siktet" til kanonen ble flyttet
*
Tysk propagandafilm om Gneisenau
* Avtale om Austrått Fort

Bunkeren  ble for endel år tilbake vurdert vernet sammen med andre ekstyske installasjoner fra 2. verdenskrig, men det ble den ikke.

Austrått Fort med trippeltårnet fra det tyske krigsskipet Gneisenau, er en av de store turistattraksjonene i Fosen.

På tampen av februar i 1942 fikk britiske bombefly inn flere fulltreffere i Gneisenau mens det lå til reparasjon i Kiel. Skadene var så omfattende at skipet ikke kunne brukes for de tiltenkte oppgavene. De tre trippeltårnene med kaliber 280 millimeter ble plukket ned. Det såkalte C-tårnet akter ble bygd opp på Lundahaugen. Sommeren 1942 tok arbeidet til på Ørlandet, og første prøveskyting fra Austrått Fort fant sted i august 1943. Tyskerne senket selv restene av Gneisenau i Gedynia i Polen 1945, i frykt for at russiske styrker skulle overta skipet.

Etter krigen tok norske styrker over anlegget på Lundahaugen. Det var inntakt og i operativ stand fram til 1977. Etter flere år med forfall i det store anlegget, ble det til slutt bestemt at det skulle settes i stand for ettertiden. Våren 1992 ble de førte delene åpnet for publikum.