Rast på sirupsteinen

-
Gammeldagan
Egil Rødsjø i 2415 Heradsbygd har sendt oss dette bildet. Han skriver til oss: «På veien mellom Langlona og Holvatnet ovenfor Rødsjøen, finner vi sirupsteinen. Dette er en stein som har vær tilstede siden istiden og som ble benyttet som en hvilestein for fjellfarende innover Holvassfjella før i tiden. Etter sagnene å bedømme så kommer navnet av at en soldat en gang i tiden mistet en sirupspakke på steinen som det gikk hull på. Deretter fikk steinen sitt navn» På bildet ser vi Aslaug og Anders Rødsjø på vei innover til hjemstedet Holvassgården på vårløsningen på begynnelsen av 1950-tallet. De sitter her på den nevnte sirupsteinen. Innsender Egil Rødsjø er selv oppvokst ved denne gården: «Jeg bodde selv ved gården fra jeg ble født til den dagen jeg skulle begynne på skolen. Jeg bodde sammen med mine søsken og foreldre og husker tiden svært godt. Vi bodde på gården helt til 1956, men min far Anders bodde på gården sammen med tidligere eiere helt frem til 1937 da han overtok drifta. Han hadde da vært på gården siden 1933 på de eldre dagene til Hans Holvatnet»
Gammeldagan