Lysvatnet sist på 1800-tallet

-
Gammeldagan
Dette bildet er fra den veiløse gården Lysvatnet , som ligger på grensen mellom Rissa og Åfjord. Det er Edel Aasen på Opphaug som har sendt oss motivet. Det viser beboerne på gården sist på 1800-tallet. Her ser vi Karen Sofie Lysvand (f.1835 og enke etter Elias Petter Lysvand) sammen med sønnene Petter Lorents (med hatt, f.1862), Edvard (f.1865, har armene i kors) og Leonhard (f.1869) som sitter ved sin kone Sebine. Den yngste gutten på benken er Elias som var pleiesønn ved gården. Han var en morløs samegutt. Damen bak til høyre var onnetaus fra enten Verran eller Råkvåg, Edel Aasen har endel opplysninger om de ulike som er med på bildet: «Karen Lysvand var født Larsdatter Søraune og var fra Sørfjorden i gamle Stjørna kommune. Hennes mann døde i 1884. To av sønnene var ennå ukonfirmerte. Karen Lysvand døde i 1914. Peter Lorents bodde heime i Lysvatnet med sin familie til 1922-23. Han flyttet da til Leksvik og kjøpte seg gård der. Sønn nummer to, Edvard, var skomaker, møbelsnekker og rivemaker. Lysvandriva var et kjent begrep i Stjørna. Han kjøpte kårboligen etter sine besteforeldre på Aune i Sørfjorden og bodde der med sin familie. Leonhard og Sebine bodde i hovedhuset på Lysvatnet sammen med Peter Lorents og hans familie inntil han flyttet til Leksvik. Mor Karen bodde der også inntil sin død. Ludvik bygde seg eget hus i Lysvatnet og bodde der med kone og barn. Han døde i 1920, bare 46 år gammel. Enka etter ham og dere to småpiker på åtte og fire år og hennes datter som også var ukonfirmerte flyttet etter hvert til Bergmyran. Dette viser at det på Lysvatnet, i en periode på 20 år, bodde tre familier som hadde hver sin buskap, hver sin hest og separate husholdninger (Ludvik og mor Karen utgjorde en husholdning inntil han giftet seg). Etter hvert ble Leonhard og Sebine alene i Lysvatnet, og det var de inntil de begynte å bli gamle og sykelige. De hadde ingen barn. Det var først på 1950-tallet at Konrad Hårstad med familie fra Åfjord kom flyttende til Lysvatnet. De tok over drifta og de gamle fikk stell og pleie. Sebine Lysvand døde i 1951, Leonhard i 1956. I dag er det andre generasjon Hårstad som driver gården langt der inne i Åfjords-heiene».
Gammeldagan