Gården ved Lysvatnet

-
Gammeldagan
En av de mest utilgjengelige gårdene i Fosen ligger ved Lysvatnet i Åfjord. Gården er fortsatt i drift, men dette bildet ble tatt i 1930. Da var gården drevet av Leonard og Sebina Lysvand. Paret var barnløse. På trammen sitter her fra venstre Einar Murvold, drengen Aron Digre, Konrad Murvoll og Leonard Lysvand. Rachel Murvold fra Åfjord har sendt oss bildet.
Gammeldagan