Her er siste rest av gamle DS Fosen

DS Fosen skulle egentlig ha blitt hugget opp i 1973. Det ble den trolig ikke.

Restene av tidligere DS Fosen i fjæra i Meløy. Foto: Terje B. D. Fossaa 

Foto: Terje B. D. Fossaa 

DS Fosen slik det huskes mens det var i rute i regi av Fosen Aktie-Damskibsselskab. 

Gammeldagan

DS Fosen ble levert Fosen Aktie-Dambskipsselskab i Trondheim, forgjengeren til Fosen Trafikklag og nåværende Fosen Namsos Sjø, 15. februar 1906.


Stjørna og øyene

Byggingen skjedde ved Kristiansands Mek. Verksted. Prisen, ifølge «Selskapet og det Fartøyer - Fosen Trafikklag» av Finn R. Hansen, var på 109.000 kroner pluss 7000 kroner for det elektriske anlegget. DS Fosen, som var på 273 bruttotonn, ble satt i rute mellom Stjørna, Hemne, Hitra, Frøya og øyrekka utenfor. 

På midten av 1950-tallet solgte Fosen Aktie-Dambskipsselskab skipet. De siste årene gikk det i kornlast mellom Namsos og Trondheim under navnet «Frøyvær». I 1973 skulle det i tilstand som lekter ha blitt hugget opp ved Ladehammerkaien i Trondheim. Daværende eierselskap, Skarsvåg Skipping i Trondheim gikk like etter konkurs. Men ble skipet egentlig hugget opp?


Bekreftet fra flere hold

Det er Terje B. D. Fossaa i Meløy som har sendt oss bildene av det som skal være restene av DS Fosen. Det ligger i fjæra i Meløy i Salten, Nordland.

- Er dette egentlig DS Fosen? Skipet skal ha blitt hugget opp i 1973.

- Ja, det er DS Fosen, har fått dette bekreftet fra flere hold, opplyser Fossaa.

Ifølge Fossaa ble skipet overtatt av ny eier på Helgelandskysten.

- Jon Anton Swensen fra Bolga kjøpte den i 1970 - 1971 som sandlekter og den har blitt brukt som det i mange år her. Han har papirer på at det er DS Fosen også, kjøpte den av Skarsvåg Shipping som gikk konkurs og ble kjøpt opp av Taubåtkompaniet.


Det aller siste

Hvis dette er DS Fosen, hvilket altså ifølge Terje B. D. Fossaa skal være bekreftet, kan dette være restene av den siste «Fosen-dampen». DS Fosen hadde flere søsterskip, som DS Hitra Frøya, DS Rein, DS Einar Tambarskjælver, DS Levanger og DS Yrjar I og II for å nevne noen.

Inn på 1950-tallet begynte å motorskipene å ta over. Det mest kjent av dem ble MS Fru Inger, også kjent under betegnelsen «Trondheimsfjordens hvite svane». Men det er en helt annen historie…


Har du selv bidrag til denne spalten?
Send det på på mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no
Per post: Fosna-Folket, 7129 Brekstad

Foto: Terje B. D. Fossaa