Se alle endringene som har skjedd på 30 år

Disse to øverste flyfotoene fra Brekstad er tatt med nærmere 30 års mellomrom.

  Foto: Schrøder (øverste bilde) og Terje Dybvik

Gammeldagan

De har fokus på nedre del av Yrjars gata mot havna.

-60- og -90-talls

Det øverste bildet ble tatt av fotograf Schrøder rundt starten av 1960-tallet, og utgitt av Ørland Bokhandel som postkort. De resterende bildene er tatt av undertegnede i august 1992. Her vil en også kunne se utviklingen som har vært i dette området i de snart 30 årene som har gått.

Strandlinja på Brekstad har blitt fylt ut mellom de to hovedbildene ble tatt, hvilke gjør det litt mer vanskelig å sammenligne eksponeringene. Nederst til høyre har vi Brekstad dampbakeri på begge bildene. Ellers vil en kunne gjenkjenne Brekstad-gården på begge bildene opp til høyre, likeledes en bit av sykeheimen helt oppe til høyre.

«Trikken»

De to nederste bildene er fra Brekstad havn-området. Her har vi det som på folkemunne ble omtalt som «trikken», den blå hurtigbåtterminalen. Senere har ikke minst rådhus, hotell og kulturhus blitt ført opp på tomta like ved.

Om Brekstad forteller Wikipedia oss blant annet at:

«Brekstad er en by i Ørland kommune i Trøndelag. Brekstad tok bynavn 8. oktober 2005. Byen har navn etter futegården med samme navn, et gårdsbruk som fremdeles eksisterer; nå i privat eie. Førsteleddet brek- viser til bakke. Bakken det er snakk om går fra havna og 200 m opp til gården. Tettstedet Brekstad har 2.291 innbyggere per 1. januar 2020.»

  Foto: Terje Dybvik

Har du bidrag til «Fra gamle dager»-spalten/Gammeldagan?
Send en mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no!

Gammeldagan