– I årlig grunnleie skulle det betales 25 kroner

I Fosna-Folket 10. juli hadde vi på trykk et bilde (innfelt) hvor telegrafsentralen i Råkvåg i dagens Indre Fosen syntes.
Gammeldagan

Årstallet hadde vi ikke. Historiker Eilert Bjørvik har sendt oss hovedbildet, med følgende kommentarer til begge fotomotivene:

Et objekt og et manglende objekt

«Når det gjelder dateringen, kan den bestemmes ut fra to ting, et objekt på bildet, og et manglende objekt. På Gammelsentralen eller bnr. 82 Vågheim av gnr. 170 Råk, var Olufine og Ole Koren de første beboere. Ole Koren fikk i 1914 husmannskontrakt på hans og kones levetid fra P M Monsen på en byggetomt kalt Vågheim. I årlig grunnleie skulle det betales 25 kroner. Grunnleia ble vanligvis avgjort ved seks dagers pliktarbeid med fri kost.

Drev kafé der i 1936

Jeg er ikke sikker på når stua ble bygd, men hovedbildet viser at stua var der i 1915. Fra venstre dattera Borghild (1911-1991, gift med Arvid Skavdal), ukjent (kan være Sebine Bedin 1847-1931, mor til Olufine), Olufine (1880–1963) med sønnen August Herman (1915-1999, gift med Anna Skavdal) og Ole Koren (1883-1932). Bildet er tatt før sønnen Sverre Koren (1921–1997) ble født. Jeg vet ikke når sentralen kom til bygningen, men Olufine drev kafé der i 1936. Olufine og Herman Koren flytta til Bjugn i 1947.

Så var det objektet som ikke er på bildet, nemlig Bergbrua, som forbinder innersida i Råkvåg med yttersida. Den mener jeg sto ferdig i 1926.»

Har du bidrag til «Fra gamle dager»-spalten/Gammeldagan?
Send en mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no!