En piknik rundt 1900 kunne se slik ut

Fredag 19. juni hadde vi to bildemotiver på trykk. De var fra Trondheim, men med klar tilknytning til Fosen.
Gammeldagan

Bildene var det Rolf Lage Ulriksborg på Uthaug som hadde lånt oss. Hans oldemor Ragna Hauge var tjenestepike hos familien som var avbildet.

Født i 1877

Sambygding og lokalhistoriker Terje Sørensen har tatt kontakt i etterkant av at vi brakte de to motivene. Han kan bringe mer fakta på bordet om personene vi ser. Han skriver:

I bildeteksten «I seildamp-tida» står det at Martin Lund kone var fra Austrått i Ørland, men hva hun het, er ikke oppgitt. Det kan røpes at navnet hennes var Oline Margrete. Vanligvis brukte hun visst bare det ene av disse navnene, Margrete.

Oline Margrete Skare var pikenavnet hennes. Hun var født 1. november 1877 som datter av Kristian Hansen Skare (1841–1925) og Berit Einarsdatter, f. Strøm (1831–1912) på Vestre Østråtskardet (gnr. 82, bnr. 32). Hun døde i 1956. I «Ørlandsboka III» burde hun ha kommet med i søskenrekken øverst på side 576, men der mangler hun.


Emigrerte

Oline Margrete ble gift med Martin Lund, egentlig Brede Martin Lund, født 4. september 1877 i Kolvereid. Han emigrerte til USA i 1899 hvor han bodde i Takoma i Washington. Martin Lund hadde jobb som gruvearbeider i Amerika, men vendte tilbake til Norge igjen i 1903. Både før og etter oppholdet «over there» bodde han i Trondhjem/Strinden. Her var han sporvognsfører før han startet som kjøpmann. Boligen i Steinberget kaltes «Fjellstuen», men Martin Lund kjøpte i 1910 eiendommen Fram, gnr. 73, bnr. 4, på Nidarvoll (Bratsbergveien 23). I hovedhuset her var det både bolig og butikk. Martin døde 2. mai 1947. Butikklokalene ble senere leid ut til Nidarvoll Samvirkelag før denne forretningen etablerte seg i Klæbuveien.

Martin Lund og kona hadde to barn:

1. Birger, f.3. september 1905. Han giftet seg 1927 med Dagny Mary Anne Stevenson (1901 -) fra Trondhjem.

2. Elfrida Beate, f. 14. oktober 1906. Hun giftet seg 1932 med styrmann Agnar Fredrik Schytte Fredriksen (1902-) fra Trondhjem.

På en «trillehest»

Det er vel Birger vi ser sittende på en «trillehest» på begge bildene i avisa. På de samme bildene ser Elfrida Beate ut til å være utstyrt med en dokkevogn med dokke i. På det ene bildet er det trolig barnas mor, Oline Margrete, som har tatt på seg en ekstravagant hatt og sitter på bakken bak Elfrida. Till høyre for henne har vi antakelig Martin, som ser ut til å nøye seg med en beskjeden skyggelue. Hvem de to øvrige «behattede» voksenpersonene på samme bildet er, får foreløpig forbli en gåte.

Det kan bemerkes at samtidig som Ragna Hauge hadde tjeneste hos familien Lund, hørte også en annen pike fra Ørlandet til husstanden. Hun het Inga Sofie Hansen og var jevnaldrende med Ragna (begge var født i mars 1889). Inga Sofie var datter av Hans Laurits Nilsen Lillebakk (1866–1931) og Kirsten Oline Nilsdatter Indstrand (11863-1941). Hun var ansatt som butikkpike hos Martin Lund. Inga Sofie ble gift med løytnant Emil Moen (1882-1968), Trondheim. Disse to ble foreldre til den kjente kulturjournalisten og byhistorikeren Ulf Moen (1918-2007). Inga Sofie Moen døde i 1959.