Et knippe blide damer samlet på kurs

Det var utelukkende kvinner samlet da dette bildet ble tatt.
Gammeldagan

Bildet ble tatt under et vevkurs på Nergrønning på Stadsbygd, Indre Fosen, i 1948.

Første rekke fra venstre: Ragnhild Vemundstad og Johanne Kirkemyr. Andre rekke f.v.: Margrete Grønning, Magnhild Vemundstad, lærerinne Liv Bartnes, Ingebjørg Holten og Kristine Fenstad. Tredje rekke f.v.: Åsta Fenstad, Sigrun Buan, Agnes Andresen, Anna Neraunet og ukjent. Bakerste rekke f.v.: Eli Trang, Hanna Langmo, Rigmor Lein, Anne Kvidal, Inga Reitan, Inger Lein, Bergljot Schei, Lilly Schei, Solveig Solem og Lilly Brødreskift.

Har du bidrag til «Fra gamle dager»-spalten/Gammeldagan?
Send en mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no!