Den gangen stein ga penger i kassa

Den såkalte Stjørnasteinen sto i mange år for en vesentlig virksomhet i det store skiferbruddet i Fissdalen i Stjørna, i dagens Indre Fosen kommune.

  Foto: Aasgaard

Gammeldagan

Fissdalen ligger mellom Sørfjorden og Fevåg.

Bildet over ble tatt i 1952 i steinbruddet. Fotografen bak oversiktsbildet var daværende bergmester Aasgaard.

Har du bidrag til «Fra gamle dager»-spalten/Gammeldagan?
Send en mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no!