En handelsmann av den gamle sorten

Johan Arnt Strømmen, som drev handel fra Strømmensbrygga i Rissa på begynnelsen av 1900-tallet, sitter i midten på dette bildet.
Gammeldagan

Han var en samfunnsengasjert mann som også satt i blant annet herredsstyret, og i komiteen for gjenreisning av Rein kirke.